Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu


Nabór na zajęcia "Biznes plan"

Trwają zapisy. Termin zajęć 25-26 stycznia 2018 roku.

Informacja dotycząca wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - Zmiana rachunku bankowego

Do wniosku o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń należy dołączyć między innymi dowód wpłaty.

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od stycznia 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od dnia 1 stycznia 2018 roku, zatrudnienie cudzoziemców odbywać się będzie w oparciu o nowe przepisy.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności z Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu

Obecnie trwa nabór na:

Bon na zasiedlenie

Pierwszy w 2017 roku nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

Liczba miejsc: 97, Termin składania wniosków od 29.03.2017, do odwołania

Porady grupowe

Nabór na zajęcia "Biznes plan"

Trwają zapisy. Termin zajęć 25-26 stycznia 2018 roku.

Staże

Ósmy w 2017 roku nabór wniosków o organizację staży - dla osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami w wieku do 29 roku życia (do dnia poprzedzającego 30 urodziny)

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 13.11.2017 roku do odwołania. Zasady naboru: - Okres staży organizowanych w ramach naboru: 5 m-cy, nie dłużej niż do 30.06.2018 roku. - Termin rozpoczęcia staży - nie wcześniej niż od 01 grudnia 2017 roku. - Planowana liczba staży w ramach naboru: 20 - Nabór dotyczy organizacji staży wyłącznie dla osób...

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Adres urzędu

 

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

ul. Chopina 16A
39-300 Mielec

woj. podkarpackie

Tel.: +48 17 788 00 50
Fax: +48 17 788 00 69
E-mail: sekretariat@pup.mielec.pl
BIP: http://bip.pup.mielec.pl
WWW: http://mielec.praca.gov.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę