Numery telefonów - Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu


Numery telefonów


Szanowni Państwo,
celem usprawnienia obsługi konkretnych spraw i ułatwienia kontaktu z pracownikiem realizującym wskazane zadania poniżej podajemy bezpośrednie numery służbowych telefonów stacjonarnych i służbowych telefonów komórkowych.
 
Połączenia przychodzące na służbowe telefony stacjonarne i służbowe telefony komórkowe są obsługiwane tylko w dniach i w godzinach pracy urzędu.
 

Zielona linia - ogólnopolski numer telefonu:  19524

  • Infolinia dla klientów urzędów pracy.
 

Klient indywidualny :

 
Wyrejestrowania osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Zaświadczenia - wydawanie zaświadczeń
Zgłaszanie wszelkich zmian w statusie osoby zarejestrowanej
Imię i nazwisko pracownika Numer telefonu stacjonarnego
Odetta Fecko 17 788 00 99
Katarzyna Kupiec 17 788 00 99
 
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy  
Imię i nazwisko pracownika Numer telefonu stacjonarnego
Hubert Hinzmann 17 788 00 58
Anna Łapicka 17 788 00 58
Wojciech Barszcz 17 788 00 98
Anita Dąbrowska 17 788 00 98
 
 
Zapisy do rejestracji
Dodatki aktywizacyjne
Zasiłki i stypendia
Imię i nazwisko pracownika Numer telefonu stacjonarnego
Joanna Kapinos 17 788 00 94
Magdalena Galica 17 788 00 94
 
Doradcy klienta - pośrednicy pracy
Pierwsze litery nazwiska klienta Imię i nazwisko pracownika Numer telefonu stacjonarnego Numer telefonu komórkowego
N, T, Z Patrycja Łącz 17 774 51 48 501 132 194
O, W Monika Podgórska 17 788 00 82 512 893 916
C, Ko-Kź, L Anna Wachowniak 17 774 51 46 512 893 939
A, G, H, Ł, St-Sz, Y, Ż, Ź Izabela Książek 17 774 51 47 512 893 931
J, P, Sa-Sr Joanna Kołeczek 17 774 51 43 512 893 905
B, Ć, D, Ka-Kn, U Aneta Lenart 17 774 51 40 512 893 943
E, F, I, M, R, Ś, V Maria Łabaj 17 788 00 84 695 698 884
 
Porady indywidualne, informacja zawodowa - doradcy zawodowi
Imię i nazwisko pracownika Numer telefonu stacjonarnego Numer telefonu komórkowego
Monika Podgórska 17 788 00 82 512 893 916
Patrycja Łącz 17 774 51 48 501 132 194
 
Szkolenia zawodowe / studia podyplomowe
Imię i nazwisko pracownika Numer telefonu stacjonarnego
Joanna Pawłowska 17 788 00 83
Marta Nagaś 17 788 00 83
 
Sprawy / zasiłki po pracy za granicą
Imię i nazwisko pracownika Numer telefonu stacjonarnego
Agnieszka Fleszar 17 788 00 81
Monika Mazur 17 788 00 81
 
Postępowania odwoławcze
Imię i nazwisko pracownika Numer telefonu stacjonarnego
Agnieszka Fleszar 17 788 00 81
Monika Mazur 17 788 00 81
 
 

Pośrednictwo pracy - Klient instytucjonalny :

 
Przyjmowanie ofert pracy
Imię i nazwisko pracownika Numer telefonu stacjonarnego Numer telefonu komórkowego
Aleksandra Wrona 17 774 51 49 512 893 927
Renata Wołowiec 17 788 00 62 512 893 924
Marlena Przygoda 17 774 51 42 512 893 904
 
Realizacja ofert pracy
Imię i nazwisko pracownika Numer telefonu stacjonarnego Numer telefonu komórkowego
Agata Biernat 17 774 51 42 512 893 934
Marlena Przygoda 17 774 51 42 512 893 904
Malwina Ciemięga 17 788 00 95 512 893 884
Maria Krupa 17 774 51 44 512 893 918
Małgorzata Świerk-Ożóg 17 788 00 57 509 670 457
Agnieszka Bara-Dziewit 17 788 00 78 509 670 457
 
Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemca, zezwolenia na pracę sezonową, oferty pracy pod informację starosty
Imię i nazwisko pracownika Numer telefonu stacjonarnego
Agnieszka Bara-Dziewit 17 788 00 78
 
Staże
Bony na zasiedlenie
Imię i nazwisko pracownika Numer telefonu stacjonarnego
Anna Przebięda 17 788 00 76
Katarzyna Wasilonek 17 788 00 73
 
Roboty publiczne
Prace interwencyjne
Imię i nazwisko pracownika Numer telefonu stacjonarnego
Lucyna Kula 17 788 00 91
Sylwia Harsze 17 788 00 91
 
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
Imię i nazwisko pracownika Numer telefonu stacjonarnego
Stanisław Kozek 17 788 00 89
Wioleta Kobos 17 788 00 92
Agnieszka Mazuruk 17 788 00 92
 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy - dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców
Imię i nazwisko pracownika Numer telefonu stacjonarnego
Joanna Pawłowska 17 788 00 83
Marta Nagaś 17 788 00 83
 
 

Biuro podawcze / Kancelaria :

  • telefon stacjonarny: 17 788 00 68
  • faks: 17 788 00 69
 

Sekretariat / Kierownictwo Urzędu :

  • telefon stacjonarny: 17 788 00 50
 
Inspektor Ochrony Danych
Imię i nazwisko pracownika Numer telefonu stacjonarnego
Martyna Totka 17 788 00 90
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę