Kierownictwo - Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu


Kierownictwo

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU

Grzegorz Durak
tel. 17 788 00 50

 

z-ca DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU

Alicja Makowska-Madej
tel. 17 788 00 50

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Bogdan 
tel. 17 788 00 50

 
 

KIEROWNICY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Roman Wrona

17 788 00 66

Referat Pośrednictwa Pracy
i Poradnictwa Zawodowego

Gertruda Czapiga

17 788 00 88

Dział Ewidencji i Świadczeń

Mieczysław Klich

17 788 00 60

Dział Finansowo-Księgowy

Dorota Bogdan

17 788 00 77

Dział Organizacyjny i Informatyki

Marcin Cieśla

17 788 00 70

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę