Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu


Ważne informacje


logo "Tarcza antykryzysowa"

W ramach Tarczy Antykryzysowej, tylko do 17.06.2020r.:

 • objęliśmy wsparciem 4 547 firm z powiatu mieleckiego,
  zawierając 5 277 umów.

 • wypłaciliśmy 26 960 846,15 zł w formie pożyczek, dofinansowań do kosztów działalności i do wynagrodzeń pracowników


Obecnie trwa nabór na:
 1. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców.
 2. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych
 3. Udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników
 4. Udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy
 5. Udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych
 6. Udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej

Składanie wniosków na pozostałe usługi pomocy w ramach "Tarczy antykryzysowej" będzie możliwe po ogłoszeniu naborów przez Dyrektora Urzędu.
Wnioski złożone przed ogłoszeniem naboru pozostaną bez rozpatrzenia.
 

ŚRODKI NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ I KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W 2020 ROKU

POSIADANE ŚRODKI

6 959 174,00

ŚRODKI NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ I KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W DYSPOZYCJI URZĘDU 
LUDZIE

594

OSOBY OBJĘTE WSPARCIEM FINANSOWYM W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
PRACODAWCY

303

PRACODAWCY KORZYSTAJĄCY ZE WSPARCIA FINANSOWEGO URZĘDU
ŚRODKI WYPŁACONE

2 197 999,67

WARTOŚĆ WYPŁACONYCH ŚRODKÓW

* dane aktualizowane raz w miesiącu
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Nabór wniosków

Nabory wniosków pogrupowane są według form aktywizacji: bon na zasiedlenie, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, środki na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy, szkolenia, itd.


Lista aktualnie trwających naborów wniosków

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Adres urzędu

 

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

ul. Chopina 16A
39-300 Mielec

woj. podkarpackie

Tel.: +48 17 788 00 50
Fax: +48 17 788 00 69
E-mail: sekretariat@pup.mielec.pl
BIP: https://pupmielec.bip.gov.pl
WWW: http://mielec.praca.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza prowadzona w systemie ePUAP (https://epuap.gov.pl)
wPUAP/ESP: POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU  ( /PUPMielecPL/SkrytkaESP )

Adres strony Urzędu na Facebook

https://www.facebook.com/PUPWMIELCU/

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę