Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu


Ważne informacje

 
Osoby ubiegające się o rejestrację jako bezrobotne lub poszukujące pracy w okresie od 02.11. 2020 roku do odwołania proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: 17 788 00 94 - celem uzgodnienia terminu zgłoszenia do Urzędu.

Zachęcamy do rejestracji elektronicznej przez portal Praca.gov.pl - podpisując wniosek Profilem Zaufanym nie jest konieczna wizyta osobista w urzędzie ! Pod numer telefonu 512 893 928 pracownik naszego urzędu podpowie jak założyć bezpłatny Profil Zaufany, pomoże wysłać elektroniczne pismo do urzędu, przeprowadzi krok po kroku przez wybrany formularz elektroniczny.
 
 
logo Tarcza Antykryzysowa - jasne tło

TARCZA ANTYKRYZYSOWA - obecnie trwa nabór na:
 1. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców.
 2. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych
 3. Udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników
 4. Udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy
 5. Udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych
 6. Udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej
 7. Nabór wniosków o dotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.)

Załatwianie spraw w okresie epidemii

eUsługi - załatwiaj on-line, skorzystaj z poniższych instrukcji lub zadzwoń do pracownika kom: 512 893 928, pomożemy Ci założyć Profil Zaufany, konto w Praca.gov.pl, przesłać elektroniczny wniosek, nie czekaj - załatwiaj przez Internet

Nabór wniosków

Nabory wniosków pogrupowane są według form aktywizacji: bon na zasiedlenie, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, środki na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy, szkolenia, itd.


Lista aktualnie trwających naborów wniosków

ŚRODKI NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ I KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W 2021 ROKU

POSIADANE ŚRODKI

10 138 532,96

ŚRODKI NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ I KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W DYSPOZYCJI URZĘDU 
LUDZIE

156

OSOBY OBJĘTE WSPARCIEM FINANSOWYM W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
PRACODAWCY

161

PRACODAWCY KORZYSTAJĄCY ZE WSPARCIA FINANSOWEGO URZĘDU
ŚRODKI WYPŁACONE

738 463,48

WARTOŚĆ WYPŁACONYCH ŚRODKÓW

* dane aktualizowane raz w miesiącu
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Adres urzędu

 

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

ul. Chopina 16A
39-300 Mielec

woj. podkarpackie

Tel.: +48 17 788 00 50
Fax: +48 17 788 00 69
E-mail: sekretariat@pup.mielec.pl
BIP: https://pupmielec.bip.gov.pl
WWW: http://mielec.praca.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza prowadzona w systemie ePUAP (https://epuap.gov.pl)
wPUAP/ESP: POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU  ( /PUPMielecPL/SkrytkaESP )

Adres strony Urzędu na Facebook

https://www.facebook.com/PUPWMIELCU/

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę