Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu


UWAGA - Ważna informacja.logo "Tarcza antykryzysowa"
 • Składanie wniosków na:
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
będzie możliwe po ogłoszeniu naborów przez Dyrektora Urzędu.
 • Wnioski złożone przed ogłoszeniem naboru pozostaną bez rozpatrzenia.
 • Z usług pomocy oferowanej pracodawcom w ramach "Tarczy antykryzysowej" - obecnie trwa nabór na:

ŚRODKI NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ I KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W 2020 ROKU

POSIADANE ŚRODKI

7 025 975,00

ŚRODKI NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ I KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W DYSPOZYCJI URZĘDU 
LUDZIE

33

OSOBY OBJĘTE WSPARCIEM FINANSOWYM W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
PRACODAWCY

34

PRACODAWCY KORZYSTAJĄCY ZE WSPARCIA FINANSOWEGO URZĘDU
ŚRODKI WYPŁACONE

341 831,98

WARTOŚĆ WYPŁACONYCH ŚRODKÓW

* dane aktualizowane raz w miesiącu
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Nabór wniosków

Nabory wniosków pogrupowane są według form aktywizacji: bon na zasiedlenie, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, środki na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy, szkolenia, itd.


Lista aktualnie trwających naborów wniosków

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Adres urzędu

 

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

ul. Chopina 16A
39-300 Mielec

woj. podkarpackie

Tel.: +48 17 788 00 50
Fax: +48 17 788 00 69
E-mail: sekretariat@pup.mielec.pl
BIP: https://pupmielec.bip.gov.pl
WWW: http://mielec.praca.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza prowadzona w systemie ePUAP (https://epuap.gov.pl)
wPUAP/ESP: POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU  ( /PUPMielecPL/SkrytkaESP )

Adres strony Urzędu na Facebook

https://www.facebook.com/PUPWMIELCU/

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę