Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu


POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU W LICZBACH W 2019 ROKU
 

LUDZIE


2 243


OSOBY OBJĘTE WSPARCIEM FINANSOWYM W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
FUNDUSZE


10 608 532,00


ŚRODKI NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ I KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W DYSPOZYCJI URZĘDU
PRACODAWCY


936


PRACODAWCY KORZYSTAJĄCY ZE WSPARCIA FINANSOWEGO URZĘDU
ŚWIADCZENIA


18 502 948,93


WARTOŚĆ WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ


* dane aktualizowane raz w miesiącu
Czytaj więcej w temacie: Aktualności z Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu

Obecnie trwa nabór na:

Bon na zasiedlenie

Prace interwencyjne

Roboty publiczne

Staże

Szkolenia

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Adres urzędu

 

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

ul. Chopina 16A
39-300 Mielec

woj. podkarpackie

Tel.: +48 17 788 00 50
Fax: +48 17 788 00 69
E-mail: sekretariat@pup.mielec.pl
BIP: https://pupmielec.bip.gov.pl
WWW: http://mielec.praca.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza prowadzona w systemie ePUAP (https://epuap.gov.pl)
wPUAP/ESP: POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU  ( /PUPMielecPL/SkrytkaESP )

Adres strony Urzędu na Facebook

https://www.facebook.com/PUPWMIELCU/

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę