Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu


Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy

Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od 25.10.2017 roku do 26.10.2017 roku w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu - pierwsze piętro, pokój numer 13.

Kto znajdzie pracę w 2018 roku?

W tym roku ocenie poddanych zostało prawie 170 grup zawodowych, które podzielono na 3 kategorie: zawody deficytowe, nadwyżkowe i zrównoważone. Wyniki pracy ekspertów wskazują, kogo będą poszukiwać pracodawcy oraz w jakich zawodach będą trudności w znalezieniu zatrudnienia.

Za nami Targi Pracy Powiatu Mieleckiego

Podsumowanie Targów Pracy Powiatu Mieleckiego, które odbyły się w dniu 21.09.2017 roku.

Targi Pracy Powiatu Mieleckiego - szczegółowe informacje

Już 21 września odbędą się Targi Pracy Powiatu Mieleckiego. To pierwsze na tak dużą skalę wydarzenie w naszym powiecie. Ponad 40 firm z różnych branży zaprezentuje się w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu. Dla wszystkich odwiedzających zostanie przygotowanych wiele dodatkowych atrakcji.

Wyświetlanie 1 - 4 z 14 rezultatów.
Pozycji na stronę: 4

Obecnie trwa nabór na:

Bon na zasiedlenie

Pierwszy w 2017 roku nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

Liczba miejsc: 97, Termin składania wniosków od 29.03.2017, do odwołania

Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy

Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od 25.10.2017 roku do 26.10.2017 roku w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu - pierwsze piętro, pokój numer 13.

Prace interwencyjne

Pierwszy w 2017 r. nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

Liczba miejsc: 188, Termin składania wniosków, od 17.01.2017, do odwołania

Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia

Drugi w 2017 r. nabór wniosków o zawarcie umowy o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Dnia 31.10.2017 r. zamknięty zostanie Drugi w 2017 r. nabór wniosków o zawarcie umowy o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Wnioski, które wpłyną po 17.10.2017 r. rozpatrywane będą pod warunkiem wystąpienia wolnych środków.

Staże

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Trzeci w 2017 roku nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin)

Liczba dotacji: 20, Maksymalna kwota dotacji: 20.000,00 zł, Termin składania wniosków: od 17.03.2017, do odwołania

Drugi w 2017 roku nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - w szczególności dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin).

Liczba dotacji: 71, w tym 28 dotacji dla osób zamieszkałych na wsi oraz 18 dotacji dla osób wieku od 30 do 50 roku życia, Maksymalna kwota dotacji: 20.000,00 zł, Termin składania wniosków: od 09.02.2017, do odwołania

Wyposażenie / Doposażenie stanowiska pracy

Trzeci w 2017 roku nabór wniosków o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - w szczególności dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi lub w wieku od 30 do 50 roku życia

Liczba miejsc: 100, w tym 83 miejsc dla osób zamieszkałych na wsi, 3 miejsc dla osób od 30 do 50 roku życia, 14 miejsc dla pozostałych kategorii osób bezrobotnych. Termin składania wniosków, od 07.06.2017, do odwołania

7,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Adres urzędu

 

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

ul. Chopina 16A
39-300 Mielec

woj. podkarpackie

Tel.: +48 17 788 00 50
Fax: +48 17 788 00 69
E-mail: sekretariat@pup.mielec.pl
BIP: http://bip.pup.mielec.pl
WWW: http://mielec.praca.gov.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę