Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu


Sukces Targów Pracy!

Podsumowanie Targów Pracy Powiatu Mieleckiego 2018 roku.

Rozpoczęto nabory wniosków - kwiecień 2018 rok

Lista wszystkich obecnie trwających naborów dostępna jest na stronie głównej (pod listą Aktualności) w części "Obecnie trwa nabór na:"

Informacja: Nabory wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - marzec 2018 rok

W związku z wpływem znacznej liczby wniosków Urząd zawiesza Drugi w 2018 roku nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z dniem 13.03.2018 roku (wnioski składać można do dnia 12.03.2018 roku do godziny 16:00). Wznowienie naboru wniosków planowane jest od dnia 02.07.2018 roku. Jednocześnie podjęte zostały działania w celu pozyskania dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny,...

Informacja dotycząca wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - Zmiana rachunku bankowego - marzec 2018 rok

Do wniosku o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń należy dołączyć między innymi dowód wpłaty.

Zasady finansowania usług rynku pracy w 2018 roku

Opis zasad oraz dotyczące podnoszenia kwalifikacji druki wniosków do pobrania.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności z Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu

Obecnie trwa nabór na:

Bon na zasiedlenie

Pierwszy w 2017 roku nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

Liczba miejsc: 99, Termin składania wniosków od 29.03.2017, do odwołania. Aktualizacja informacji dnia 06.04.2018 roku.

Prace interwencyjne

Drugi w 2018 roku nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych - prace interwencyjne dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku 30-50 lat

Planowana liczba miejsc w ramach niniejszego naboru: 40. kwota refundacji (zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych): 800,00zł oraz 17,10% składki na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty maksymalny okres trwania refundacji: 5 miesięcy. Wnioski przyjmowane będą w...

Roboty publiczne

Drugi w 2018 roku nabór wniosków o organizację robót publicznych - roboty publiczne dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku 30-50 lat

Planowana liczba miejsc: 21. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 09.04.2018 roku do odwołania.

Staże

Czwarty w 2018 roku nabór wniosków o organizację staży - staże dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku 30-50 lat

Planowana liczba staży: 40. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 09.04.2018 roku do odwołania.

Ósmy w 2017 roku nabór wniosków o organizację staży - dla osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami w wieku do 29 roku życia (do dnia poprzedzającego 30 urodziny)

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 13.11.2017 roku do odwołania. Zasady naboru: - Okres staży organizowanych w ramach naboru: 5 m-cy, nie dłużej niż do 31.08.2018 roku. - Termin rozpoczęcia staży - nie wcześniej niż od 01 grudnia 2017 roku. - Planowana liczba staży w ramach naboru: 20 - Nabór dotyczy organizacji staży wyłącznie dla osób...

Szkolenia

Nabór na szkolenie: Spawanie metodą MAG (135) i metodą TIG (141)

Nabór wniosków od od 04.04.2018 roku do 04.05.2018 roku. Rozpoczęcie szkolenia planowane jest od dnia 15.05.2018 roku.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Trzeci w 2018 roku nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku 30-50 lat

Nabór dotyczy udzielania dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej dla osób długotrwale bezrobotnych (dla których został ustalony I lub II profil pomocy) w wieku 30-50 lat. Maksymalna wysokość przyznawanych środków: 20.000,00 zł. Planowana liczba dotacji w ramach niniejszego naboru: 40. Wnioski przyjmowane będą od dnia 09.04.2018 roku do...

Pierwszy w 2018 roku nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - dla osób bezrobotnych w wieku do 29 roku życia (do dnia poprzedzającego 30 urodziny)

Planowana liczba dotacji: 18, w tym co najmniej 3 dla osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami. Termin składania wniosków od 01.02.2018 roku do odwołania

Wyposażenie / Doposażenie stanowiska pracy

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Adres urzędu

 

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

ul. Chopina 16A
39-300 Mielec

woj. podkarpackie

Tel.: +48 17 788 00 50
Fax: +48 17 788 00 69
E-mail: sekretariat@pup.mielec.pl
BIP: http://bip.pup.mielec.pl
WWW: http://mielec.praca.gov.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę