Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu


Zmiana pokoi w sprawach obsługi potwierdzenia gotowości (odnotowania) oraz informacji o wolnych miejscach pracy

Z dniem 01.10.2018 roku potwierdzanie gotowości (odnotowanie) oraz informacja o wolnych miejscach pracy odbywa się zgodnie z pierwszymi literami nazwiska osoby w następujących pokojach:

Piąty w 2018 roku nabór wniosków o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 roku życia

Termin składania wniosków: od dnia 24.09.2018 roku do odwołania. Maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować to 18.000,00 zł na jedno stanowisko pracy. Planowana liczba miejsc: 20.

Komunikat dla byłych pracowników firmy „Bezpieczny List” Sp. z o.o. w Chlebni

Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, link: http://wupwarszawa.praca.gov.pl/-/7672418-komunikat-dla-bylych-pracownikow-firmy-bezpieczny-list-

Rozpoczęto nabory wniosków - czerwiec 2018

Lista wszystkich obecnie trwających naborów dostępna jest na stronie głównej (pod listą Aktualności) w części "Obecnie trwa nabór na:"

Trzeci w 2018 roku nabór wniosków o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

* - Aktualizacja treści artykułu (treść oznaczona gwiazdką) - w dniu 24.09.2018 roku. Dla osób bezrobotnych w wieku do 29 roku życia (do dnia poprzedzającego 30 urodziny). Termin składania wniosków: od 04.06.2018 roku do odwołania.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności z Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu

Obecnie trwa nabór na:

Bon na zasiedlenie

Pierwszy w 2017 roku nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

* - Aktualizacja treści artykułu (treść oznaczona gwiazdką) - w dniu 24.09.2018 roku. Liczba miejsc: 56*, Termin składania wniosków od 29.03.2017, do odwołania.

Prace interwencyjne

Drugi w 2018 roku nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych - prace interwencyjne dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku 30-50 lat

* - Aktualizacja treści artykułu (treść oznaczona gwiazdką) - w dniu 24.09.2018 roku. Planowana liczba miejsc w ramach niniejszego naboru: 16*. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 09.04.2018 roku do 26.10.2018 roku*.

Roboty publiczne

Trzeci w 2018 roku nabór wniosków o organizację robót publicznych

* - Aktualizacja treści artykułu (treść oznaczona gwiazdką) - w dniu 24.09.2018 roku. Roboty publiczne dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi. Liczba miejsc: 55*. Termin składania wniosków: od 28.06.2018 roku do 26.10.2018 roku*.

Drugi w 2018 roku nabór wniosków o organizację robót publicznych - roboty publiczne dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku 30-50 lat

* - Aktualizacja treści artykułu (treść oznaczona gwiazdką) - w dniu 24.09.2018 roku. Planowana liczba miejsc: 5*. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 09.04.2018 roku do 26.10.2018 roku*.

Staże

Szósty w 2018 roku nabór wniosków o organizację staży

* - Aktualizacja treści artykułu (treść oznaczona gwiazdką) - w dniu 24.09.2018 roku. Nabór wniosków o organizację staży - staże dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi. Liczba staży: 120. Termin: od 28.06.2018 roku do 26.10.2018 roku*.

Piąty w 2018 roku nabór wniosków o organizację staży

* - Aktualizacja treści artykułu (treść oznaczona gwiazdką) - w dniu 24.09.2018 rok. Staże dla osób bezrobotnych w wieku 45 lat i więcej. Termin składania wniosków: od 04.06.2018 roku do 26.10.2018 roku*.

Czwarty w 2018 roku nabór wniosków o organizację staży - staże dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku 30-50 lat

* - Aktualizacja treści artykułu (treść oznaczona gwiazdką) - w dniu 24.09.2018 rok. Planowana liczba staży: 24*. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 09.04.2018 roku do 26.10.2018 roku*.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Trzeci w 2018 roku nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - dla wskazanych grup osób bezrobotnych

* - Aktualizacja treści artykułu (treść oznaczona gwiazdką) - w dniu 24.09.2018 rok Maksymalna wysokość przyznawanych środków: 20.000,00 zł. Planowana liczba dotacji w ramach niniejszego naboru: 105* (podział na grupy). Wnioski przyjmowane będą w terminach ogłoszenia naboru dla danej grupy.

Pierwszy w 2018 roku nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - dla osób bezrobotnych w wieku do 29 roku życia (do dnia poprzedzającego 30 urodziny)

* - Aktualizacja treści artykułu (treść oznaczona gwiazdką) - w dniu 24.09.2018 roku. Termin składania wniosków: od dnia 01.02.2018 roku do odwołania*. Od dnia 24.09.2018 roku wznowiono nabór dla całej grupy osób bezrobotnych w wieku do 29 roku życia spełniających warunki kwalifikowalności do projektu.*

Wyposażenie / Doposażenie stanowiska pracy

Piąty w 2018 roku nabór wniosków o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 roku życia

Termin składania wniosków: od dnia 24.09.2018 roku do odwołania. Maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować to 18.000,00 zł na jedno stanowisko pracy. Planowana liczba miejsc: 20.

Czwarty w 2018 roku nabór wniosków o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

* - Aktualizacja treści artykułu (treść oznaczona gwiazdką) - w dniu 24.09.2018 roku. Nabór wniosków o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi. Liczba miejsc: 66*. Termin: od 28.06.2018 roku do odwołania.

Trzeci w 2018 roku nabór wniosków o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

* - Aktualizacja treści artykułu (treść oznaczona gwiazdką) - w dniu 24.09.2018 roku. Dla osób bezrobotnych w wieku do 29 roku życia (do dnia poprzedzającego 30 urodziny). Termin składania wniosków: od 04.06.2018 roku do odwołania.

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Adres urzędu

 

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

ul. Chopina 16A
39-300 Mielec

woj. podkarpackie

Tel.: +48 17 788 00 50
Fax: +48 17 788 00 69
E-mail: sekretariat@pup.mielec.pl
BIP: http://bip.pup.mielec.pl
WWW: http://mielec.praca.gov.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę