Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu


Pierwszy w 2018 roku nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

Nabór dotyczy tworzenia miejsc pracy wyłącznie dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu. Wnioski przyjmowane będą od dnia 05.06.2018 roku do odwołania.

Trzeci w 2018 roku nabór wniosków o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Dla osób bezrobotnych w wieku do 29 roku życia (do dnia poprzedzającego 30 urodziny). Termin składania wniosków: od 04.06.2018 roku do odwołania.

Piąty w 2018 roku nabór wniosków o organizację staży

Staże dla osób bezrobotnych w wieku 45 lat i więcej. Termin składania wniosków: od 04.06.2018 roku do odwołania

Nabór na szkolenie: Kierowca operator wózków jezdniowych

Nabór wniosków: od 07.05.2018 roku do odwołania. Termin realizacji szkolenia: po zebraniu grupy.

Podziękowania - Targi Pracy Powiatu Mieleckiego 2018

Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu składają serdeczne podziękowania za życzliwość, pomoc i wsparcie naszych działań przy organizacji drugiej edycji Targów Pracy Powiatu Mieleckiego, które obyły się w dniu 19 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności z Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu

Obecnie trwa nabór na:

Bon na zasiedlenie

Pierwszy w 2017 roku nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

Liczba miejsc: 119, Termin składania wniosków od 29.03.2017, do odwołania.

Prace interwencyjne

Drugi w 2018 roku nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych - prace interwencyjne dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku 30-50 lat

Planowana liczba miejsc w ramach niniejszego naboru: 40. kwota refundacji (zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych): 800,00zł oraz 17,10% składki na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty maksymalny okres trwania refundacji: 5 miesięcy. Wnioski przyjmowane będą w...

Roboty publiczne

Drugi w 2018 roku nabór wniosków o organizację robót publicznych - roboty publiczne dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku 30-50 lat

Planowana liczba miejsc: 21. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 09.04.2018 roku do odwołania.

Staże

Piąty w 2018 roku nabór wniosków o organizację staży

Staże dla osób bezrobotnych w wieku 45 lat i więcej. Termin składania wniosków: od 04.06.2018 roku do odwołania

Czwarty w 2018 roku nabór wniosków o organizację staży - staże dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku 30-50 lat

Planowana liczba staży: 40. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 09.04.2018 roku do odwołania.

Ósmy w 2017 roku nabór wniosków o organizację staży - dla osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami w wieku do 29 roku życia (do dnia poprzedzającego 30 urodziny)

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 13.11.2017 roku do odwołania. Zasady naboru: - Okres staży organizowanych w ramach naboru: 5 m-cy, nie dłużej niż do 31.08.2018 roku. - Termin rozpoczęcia staży - nie wcześniej niż od 01 grudnia 2017 roku. - Planowana liczba staży w ramach naboru: 20 - Nabór dotyczy organizacji staży wyłącznie dla osób...

Szkolenia

Nabór na szkolenie: Kierowca operator wózków jezdniowych

Nabór wniosków: od 07.05.2018 roku do odwołania. Termin realizacji szkolenia: po zebraniu grupy.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Trzeci w 2018 roku nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - dla wskazanych grup osób bezrobotnych

Maksymalna wysokość przyznawanych środków: 20.000,00 zł. Planowana liczba dotacji w ramach niniejszego naboru: 95 (podział na grupy). Wnioski przyjmowane będą w terminach ogłoszenia naboru dla danej grupy.

Pierwszy w 2018 roku nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - dla osób bezrobotnych w wieku do 29 roku życia (do dnia poprzedzającego 30 urodziny)

Planowana liczba dotacji: 38, w tym co najmniej 3 dla osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami. Termin składania wniosków od 01.02.2018 roku do odwołania

Wyposażenie / Doposażenie stanowiska pracy

Pierwszy w 2018 roku nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

Nabór dotyczy tworzenia miejsc pracy wyłącznie dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu. Wnioski przyjmowane będą od dnia 05.06.2018 roku do odwołania.

Trzeci w 2018 roku nabór wniosków o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Dla osób bezrobotnych w wieku do 29 roku życia (do dnia poprzedzającego 30 urodziny). Termin składania wniosków: od 04.06.2018 roku do odwołania.

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Adres urzędu

 

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

ul. Chopina 16A
39-300 Mielec

woj. podkarpackie

Tel.: +48 17 788 00 50
Fax: +48 17 788 00 69
E-mail: sekretariat@pup.mielec.pl
BIP: http://bip.pup.mielec.pl
WWW: http://mielec.praca.gov.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę