Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu


Informacja w sprawie zwrotu podatku od stypendiów za 2016 i 2017 rok. - Aktualizacja z dnia 21.06.2017 r.

Informujemy, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku zostały...

Rekrutacja do projektu "Przygotowani do pracy"

LIczba osób: 30, termin rekrutacji: od 01.05.2017 roku do 31.07.2017 roku.

Informacja: Umowa zlecenie a umowa o dzieło.

Informacja dotycząca istoty zawierania umów o dzieło jako podstawy zatrudnienia cudzoziemców oraz skutków nieprawidłowego zawierania umów.

Wyświetlanie 1 - 3 z 5 rezultatów.
Pozycji na stronę: 3

Obecnie trwa nabór na:

Bon na zasiedlenie

Pierwszy w 2017 roku nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

Liczba miejsc: 60, Termin składania wniosków od 29.03.2017, do odwołania

Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od 28.06.2017 roku do 30.06.2017 roku.

Prace interwencyjne

Pierwszy w 2017 r. nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

Liczba miejsc: 209, Termin składania wniosków, od 17.01.2017, do odwołania

Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia

Roboty publiczne

Drugi w 2017 roku nabór wniosków o organizację robót publicznych dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Liczba miejsc: 40, Termin składania wniosków, od 07.06.2017, do 31.08.2017

Staże

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Trzeci w 2017 roku nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin)

Liczba dotacji: 20, Maksymalna kwota dotacji: 20.000,00 zł, Termin składania wniosków: od 17.03.2017, do odwołania

Drugi w 2017 roku nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - w szczególności dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin). - Aktualizacja 07-06-2017 g. 13:50

Liczba dotacji: 55, w tym minimum 30 dla zamieszkałych na wsi, Maksymalna kwota dotacji: 20.000,00 zł, Termin składania wniosków: od 09.02.2017, do odwołania

Wyposażenie / Doposażenie stanowiska pracy

Pierwszy w 2017 roku nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON - Aktualizacja z dnia 19.06.2017 r.

Liczba miejsc: 2, Termin składania wniosków: od 23.05.2017 roku do odwołania. Od dnia 19.06.2017roku wnioski rozpatrywane będą według daty wpływu.

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Adres urzędu

 

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

ul. Chopina 16A
39-300 Mielec

woj. podkarpackie

Tel.: +48 17 788 00 50
Fax: +48 17 788 00 69
E-mail: sekretariat@pup.mielec.pl
BIP: http://bip.pup.mielec.pl
WWW: http://mielec.praca.gov.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę