Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu


Nabór na szkolenie: Podstawy przedsiębiorczości

Nabór wniosków od 20.07.2018 roku do odwołania.

Rozpoczęto nabory wniosków - czerwiec 2018

Lista wszystkich obecnie trwających naborów dostępna jest na stronie głównej (pod listą Aktualności) w części "Obecnie trwa nabór na:"

Pierwszy w 2018 roku nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

Nabór dotyczy tworzenia miejsc pracy wyłącznie dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu. Wnioski przyjmowane będą od dnia 05.06.2018 roku do odwołania.

Trzeci w 2018 roku nabór wniosków o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Dla osób bezrobotnych w wieku do 29 roku życia (do dnia poprzedzającego 30 urodziny). Termin składania wniosków: od 04.06.2018 roku do odwołania.

Piąty w 2018 roku nabór wniosków o organizację staży

Staże dla osób bezrobotnych w wieku 45 lat i więcej. Termin składania wniosków: od 04.06.2018 roku do odwołania

Czytaj więcej w temacie: Aktualności z Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu

Obecnie trwa nabór na:

Bon na zasiedlenie

Pierwszy w 2017 roku nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

Liczba miejsc: 119, Termin składania wniosków od 29.03.2017, do odwołania.

Prace interwencyjne

Drugi w 2018 roku nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych - prace interwencyjne dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku 30-50 lat

Planowana liczba miejsc w ramach niniejszego naboru: 30. kwota refundacji (zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych): 800,00zł oraz 17,10% składki na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty maksymalny okres trwania refundacji: 5 miesięcy. Wnioski przyjmowane będą w...

Roboty publiczne

Trzeci w 2018 roku nabór wniosków o organizację robót publicznych

Roboty publiczne dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi. Liczba miejsc: 70. Termin składania wniosków: od 28.06.2018 roku do odwołania

Drugi w 2018 roku nabór wniosków o organizację robót publicznych - roboty publiczne dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku 30-50 lat

Planowana liczba miejsc: 10. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 09.04.2018 roku do odwołania.

Staże

Szósty w 2018 roku nabór wniosków o organizację staży

* - Aktualizacja treści artykułu (treść oznaczona gwiazdką) - w dniu 10.08.2018 roku. Nabór wniosków o organizację staży - staże dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi. Liczba staży: 120*. Termin: od 28.06.2018 roku do odwołania.

Piąty w 2018 roku nabór wniosków o organizację staży

Staże dla osób bezrobotnych w wieku 45 lat i więcej. Termin składania wniosków: od 04.06.2018 roku do odwołania

Czwarty w 2018 roku nabór wniosków o organizację staży - staże dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku 30-50 lat

* - Aktualizacja treści artykułu (treść oznaczona gwiazdką) - w dniu 10.08.2018 rok. Planowana liczba staży: 30*. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 09.04.2018 roku do odwołania.

Ósmy w 2017 roku nabór wniosków o organizację staży - dla osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami w wieku do 29 roku życia (do dnia poprzedzającego 30 urodziny)

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 13.11.2017 roku do odwołania. Zasady naboru: - Okres staży organizowanych w ramach naboru: 5 m-cy, nie dłużej niż do 30.11.2018 roku. - Termin rozpoczęcia staży - nie wcześniej niż od 01 grudnia 2017 roku. - Planowana liczba staży w ramach naboru: 20 - Nabór dotyczy organizacji staży wyłącznie dla osób...

Szkolenia

Nabór na szkolenie: Podstawy przedsiębiorczości

Nabór wniosków od 20.07.2018 roku do odwołania.

Nabór na szkolenie: Kierowca operator wózków jezdniowych

Nabór wniosków: od 07.05.2018 roku do odwołania. Termin realizacji szkolenia: po zebraniu grupy.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Trzeci w 2018 roku nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - dla wskazanych grup osób bezrobotnych

* - Aktualizacja treści artykułu (treść oznaczona gwiazdką) - w dniu 10.08.2018 rok Maksymalna wysokość przyznawanych środków: 20.000,00 zł. Planowana liczba dotacji w ramach niniejszego naboru: 86* (podział na grupy). Wnioski przyjmowane będą w terminach ogłoszenia naboru dla danej grupy.

Pierwszy w 2018 roku nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - dla osób bezrobotnych w wieku do 29 roku życia (do dnia poprzedzającego 30 urodziny)

Termin składania wniosków od 01.02.2018 roku do odwołania, od dnia 09.07.2018 roku wyłącznie dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych. Dnia 06.07.2018 roku zamknięty zostaje nabór dla osób bezrobotnych w wieku do 29 roku życia, nie będących osobami niepełnosprawnymi.

Wyposażenie / Doposażenie stanowiska pracy

Czwarty w 2018 roku nabór wniosków o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

* - Aktualizacja treści artykułu (treść oznaczona gwiazdką) - w dniu 10.08.2018 roku. Nabór wniosków o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi. Liczba miejsc: 40*. Termin: od 28.06.2018 roku do odwołania.

Pierwszy w 2018 roku nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

Nabór dotyczy tworzenia miejsc pracy wyłącznie dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu. Wnioski przyjmowane będą od dnia 05.06.2018 roku do odwołania.

Trzeci w 2018 roku nabór wniosków o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Dla osób bezrobotnych w wieku do 29 roku życia (do dnia poprzedzającego 30 urodziny). Termin składania wniosków: od 04.06.2018 roku do odwołania.

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Adres urzędu

 

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

ul. Chopina 16A
39-300 Mielec

woj. podkarpackie

Tel.: +48 17 788 00 50
Fax: +48 17 788 00 69
E-mail: sekretariat@pup.mielec.pl
BIP: http://bip.pup.mielec.pl
WWW: http://mielec.praca.gov.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę